Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky a reklamační řád shop.artforum-eshop.cz

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě eshop-rychle.cz/www-artforum-eshop-cz

Provozovatelem internetového obchodu je:

Artforum knihkupectví Luděk Jičínský, Puchmajerova 8,702 00 Moravská Ostrava

IČO: 13596918

DIČ: CZ5704222359

Jsme plátci DPH.


Kontakty:
Jana Jičínská
arforum@seznam.cz

Závaznost objednávek

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v objednávce jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupující má možnost před vlastním odesláním závazné objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu shop.osud.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Storno objednávky a vrácení zboží

Storno objednávky  lze učinit telefonicky nebo e-mailem do 24 hodin od zaslání závazné objednávky.

Kupující má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. V tomto případě nám zašlete zboží včetně dokladu o zaplacení a sdělení, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a v původním balení.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.
V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebované, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz

Peníze (vyjma nákladů na poštovné/dopravu) budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze budou zaslány kupujícímu inkasní složenkou na uvedenou adresu nebo bezhotovostním převodem na uvedený bankovní účet.

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Za určitých podmínek u zboží jiné než rychlé spotřeby je možno nabízet i zboží s přiměřeně prošlou lhůtou spotřeby, pokud to výrazně neovlivní kvalitu a užitné vlastnosti výrobku.

U potravinových doplňků a vitaminů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“ nebo "Best before end". Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky s údajem o době, po kterou lze přípravek po otevření používat (např.: je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že výrobek je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření).
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Uplatnění reklamace

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.  Zašlete reklamované zboží spolu s dokladem o zakoupení a se stručným popisem vady na doručovací/odesílací adresu e-shopu (uvedena ve faktuře).

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován telefonicky nebo e-mailem. Reklamaci je možné uplatňovat i osobně na adrese provozovny po předchozí telefonické domluvě.

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Řešení reklamace uplatněné kupujícím

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění, nebude-li s kupujícím dohodnuta lhůta delší. V případě nevyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě má kupující právo na výměnu věci  nebo může od smlouvy odstoupit.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (adresa a popř.  telefon), který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Platba za zboží

a) Platba na dobírku:
cena zboží + poštovné + dobírečné

b) Platba předem na účet:
cena zboží + poštovné


Dodací lhůta

Zboží skladem odesíláme standardně do 5 pracovních dnů.

Zboží na vyžádání se musí objednávat u zahraničních dodavatelů, proto zboží odesíláme standardně do 15 pracovních dnů. V případě, že bude zboží dočasně u dodavatele vyprodáno, bude kupující včas informován o delší dodací lhůtě u konkrétního výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat i neúplnou objednávku. V případě, že bude objednávka rozdělena do více dodávek, kupující bude platit manipulační poplatek a dobírečné pouze 1x.

Uvedené ceny zboží jsou včetně DPH.
Jsme plátce DPH.

Způsob doručení

1.    Česká pošta

2.    Zásilkovna

V Ostravě dne 20.8.2011

 

Ochrana osobních údajů a GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ KRYSTAL AQUAMARIN 
(DÁLE JEN „INFORMACE“)

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky a jiné osoby přicházející do kontaktu se společností Artforum knihkupectví Luděk Jičínský IČO 13596918, se sídlem Puchmajerova 8/1919 (dále jen Artforum knihkupectví). Společnost Artforum knihkupectví, jako správce osobních údajů, zpracovává informace o fyzických osobách mimo jiné:

(1)        při návštěvách internetových stránek provozovaných Artforum knihkupectví,

(2)        při kontaktech se zákazníky a dodavateli (ať už potenciálními či stávajícími)

 

Cílem tohoto dokumentu je informovat osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o tom, k jakým účelům a jak dlouho společnost Knihkupectví Artforum tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, a jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Informace se týkají zpracování osobních údajů

(1)        návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Knihkupectví Artforum,

(2)        stávajících i potenciálních zákazníků a dodavatelů Knihkupectví Artforum a přiměřeně i jejich zástupců a kontaktních osob,

 

Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018 a je vydán v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Knihkupectví Artforum jako správce dle čl. 13 GDPR.

Společnost Knihkupectví Artforum je možné kontaktovat následujícími způsoby: poštou na adresu Puchmajerova 8/1919, 702 00 Ostrava, emailem artforum@seznam.cz, telefonicky +420 596 125 709.

 

A.         Základní pojmy a informace

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jedná se o tzv. citlivý osobní údaj, tedy údaj, který může subjekt údajů poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů nebo biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat.

 

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost Krystal Aquamarin.

 

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě písemné smlouvy a pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

 

B.         Kategorie a účely zpracování osobních údajů

V souvislosti s návštěvou internetových stránek Knihkupectví Artforum, včetně nákupu v e-shopu, za účelem kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky a dodavateli Knihkupectví Artforum a jejich zástupců či kontaktních osob může ze strany společnosti Knihkupectví Artforum dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 

1.         Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s realizovaným či zamýšleným nákupem zboží v e-shopu Knihkupectví Artforum a v souvislosti s uzavřením jiných smluv se zákazníky a dodavateli

V případě zakoupení zboží od společnosti Knihkupectví Artforum je společnost Knihkupectví Artforum oprávněna zpracovávat

(1)        základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka (ty, které zákazník při koupi uvede),

(2)        údaje o uzavřené smlouvě,

(3)        údaje o zboží,

(4)        údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Knihkupectví Artforum,

 

a to po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží a následně 3 roky ode dne uplynutí této doby. Účelem zpracování je

 

(1)        plnění povinností společnosti Knihkupectví Artforum,které jí plynou ze smlouvy se zákazníkem,

(2)        oprávněný zájem společnosti Knihkupectví Artforum na určení, výkon nebo obhajobu svých práv a právních nároků a

(3)        oprávněný zájem společnosti Knihkupectví Artforum informovat své stávající zákazníky o nabídkách souvisejících se zbožím, které si tito zákazníci od společnosti Knihkupectví Artforum dříve zakoupili.

 

Společnost Knihkupectví Artforum je oprávněna zpracovávat v případě odběru zboží od svých dodavatelů

(1)        základní osobní, identifikační a kontaktní údaje dodavatele,

(2)        údaje o uzavřené smlouvě,

(3)        údaje o zboží,

(4)        údaje z komunikace mezi dodavatelem a společností Knihkupectví Artforum,

 

a to po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží a následně 3 roky ode dne uplynutí této doby. Účelem zpracování je

 

(1)        plnění povinností společnosti Knihkupectví Artforum, které jí plynou ze smlouvy s dodavatelem a

(2)        oprávněný zájem společnosti Knihkupectví Artforum na určení, výkon nebo obhajobu svých práv a právních nároků.

 

Faktury vystavené společností Knihkupectví Artforum jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i související smlouvy.

 

2.         Údaje získané z cookies a z jiných akcí, které uchazeč na internetových stránkách Knihkupectví Artforum učiní

Zpracování těchto údajů umožní společnosti Knihkupectví Artforum zlepšovat služby, zaměřit se na to, co návštěvníky stránek, včetně osob nakupujících v e-shopu Knihkupectví Artforum, opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Jedná se zejména o:

(1)        Informace o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro zajištění funkčnosti a vylepšení provozu webových stránek – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Knihkupectví Artforum na zajištění funkčnosti a vylepšení provozu u svých webových stránek.

(2)        V případě jednání mezi společností Knihkupectví Artforum a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost Knihkupectví Artforum zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu 10 let od příslušného jednání na základě oprávněného zájmu společnosti Knihkupectví Artforum na umožnění snadného návratu zákazníka k jeho zamýšlenému nákupu, a to na základě sběru cookies nebo informací z vyplněných kontaktních formulářů zákazníkem.

(3)        Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Knihkupectví Artforum, včetně prostředí e-shopu, získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro účely analýzy návštěvnosti – tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Knihkupectví Artforum na sledování návštěvnosti svých webových stránek.

(4)        Záznamy o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro tzv. remarketing (nebo také retargeting), tj. cílení reklamy na uživatele, kteří již v minulosti navštívili web Knihkupectví Artforum – tyto údaje jsou zpracovány na základě souhlasu uživatele uděleného z podnětu návštěvníka webových stránek, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, společnost Knihkupectví Artforum, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro remarketing (retargeting), tedy pro lepší zacílení reklamy.“ Souhlas uděluje uživatel na dobu 10 let a lze jej vzít kdykoliv zpět. Pro smazání uložených cookies návštěvník kontaktuje Knihkupectví Artforum na email info@jansen-display.cz s uvedením svého jména, příjmení a IP adresy.

 

3.         Údaje zpracované pro obchodní účely

Se souhlasem subjektu údajů zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely.

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Knihkupectví Artforum zpracovávat osobní údaje zákazníka pro vytvoření vhodné nabídky produktů společnosti Knihkupectví Artforum a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje o uzavřené smlouvě, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Knihkupectví Artforum.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let, nebo dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Knihkupectví Artforum pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s touto informací o zpracování osobních údajů.

Pro obchodní sdělení společnosti Knihkupectví Artforum nebo třetích stran užívá společnost Knihkupectví Artforum zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Knihkupectví Artforum je vždy zřejmé, že společnost Knihkupectví Artforum je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti Knihkupectví Artforum, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.C.         Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Konkrétní lhůty uchování osobních údajů pro některé účely jsou zakotveny přímo u těchto účelů uchování.

 

D.         Způsob zpracování osobních údajů

Společnost Knihkupectví Artforum zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Knihkupectví Artforum vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

E.         Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost Knihkupectví Artforum při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Knihkupectví Artforum, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Knihkupectví Artforum a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

 

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 

Společnost Knihkupectví Artforum v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Knihkupectví Artforum identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Knihkupectví Artforum svoji totožnost, následující práva.

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Knihkupectví Artforum:

(1)        potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

(2)        informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

(3)        informaci o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

(4)        informaci o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

(5)        kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude společnost Knihkupectví Artforum oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese sídla společnosti Knihkupectví Artforum.

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit v sídle Knihkupectví Artforum za podmínky doložení totožnosti žadatele.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Knihkupectví Artforum zpracovávat. Zákazník společnosti Knihkupectví Artforum má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.

Zároveň je povinen společnosti Knihkupectví Artforum poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v sídle Knihkupectví Artforum, za podmínky doložení totožnosti žadatele.

 

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Knihkupectví Artforum neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Knihkupectví Artforum má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti Knihkupectví Artforum.

 

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo, aby správce omezil zpracování, pokud bude subjekt údajů popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Knihkupectví Artforum.

 

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo, aby mu společnost Knihkupectví Artforum oznámila, že provede či provedla opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Knihkupectví Artforum o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud společnosti Knihkupectví Artforum v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v prodejně společnosti Knihkupectví Artforum po doložení oprávněnosti požadavku.

 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Knihkupectví Artforum.

V případě, že společnost Knihkupectví Artforum neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Knihkupectví Artforum zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Knihkupectví Artforum.

 

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, e-mailem, nebo v adrese sídla Knihkupectví Artforum.

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat telefonicky, e-mailem nebo v adrese sídla Knihkupectví Artforum.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

 

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Knihkupectví Artforum uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz